Ga naar de inhoud

Circusatelier Woesh VZW verbindt zich ertoe de regels van de GDPR na te leven. In deze privacyverklaring informeren we leden en hun ouders over de verwerking van persoonsgegevens en hun rechten inzake privacy zoals wettelijk verplicht in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Identiteit van de organisatie: 

Circusatelier Woesh VZW

Damse Vaart-Zuid 39 

8310 Brugge

Ondernemingsnummer BE 0474 792 234

Contactpersoon: Elsie Roose

E-mail[email protected]

Tel.: 0491 613 523 


Welke gegevens vragen we op? 

Volgende persoonsgegevens worden verzameld bij inschrijving: 

 • Voornaam en familienaam van het kind of de jongere;
 • Geboortedatum;
 • Rijksregisternummer (noodzakelijk voor het afleveren van het fiscaal attest);
 • Straat + huisnummer;
 • Gemeente;
 • Telefoonnummer;    
 • Naam en familienaam ouder;    
 • E-mail ouder;    
 • E-mail kind of jongeren;
 • Broer of zus bij Woesh;
 • Reeds les gevolgd bij Woesh;    
 • Ouders willen helpen bij activiteiten;    
 • De manier waarop de betrokkene in contact kwam met de organisatie;
 • De school waar het kind les volgt; 
 • Uitpasnummer.

Wat doen we met die gegevens? 

Persoonsgegevens worden opgevraagd bij inschrijving via de website. Daarna worden ze verwerkt door onze stafmedewerker en bijgehouden op onze Google-cloud. Bovenstaande gegevens worden opgevraagd zodat we ons aanbod kunnen analyseren en verbeteren. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om ouders te kunnen bereiken en informeren via e-mail en via telefoon voor noodgevallen. Gegevens zoals adres en geboortedatum worden gevraagd om fiscale attesten te kunnen uitschrijven voor kinderen jonger dan 12 jaar of jongeren met een ernstige beperking onder de 18 jaar.

Elke lesgever krijgt een lijst met persoonsgegevens van de kinderen die bij hem of haar les volgen. Dit om afwezigheden te kunnen registreren en in geval van nood hun ouders te kunnen bereiken. In geen geval worden de gegevens verstrekt aan derden.

Tijdens lessen, kampen en workshops kunnen foto’s en video’s gemaakt worden, dat zijn ook persoonsgegevens. De foto’s gebruiken we om onze werking in beeld te brengen op de website en op sociale media. We vragen via het inschrijvingsformulier om toestemming voor het maken en het gebruiken van beeldmateriaal waarop leden duidelijk herkenbaar zijn (zoals bij een close up).

Daarnaast worden er ook regelmatig sfeerfoto’s genomen vanop een afstand of van een groep deelnemers in actie. Sfeerfoto’s kunnen worden gebruikt om verslag uit te brengen via onze kanalen (de website, sociale media) of om promotie te maken voor een volgende activiteit. Wie niet gefotografeerd wil worden, mag dat altijd meedelen aan de fotograaf of lesgever. Leden en hun ouders kunnen op elk moment wijzigingen doorgeven via [email protected].

Leden en hun ouders hebben op elk moment recht op inzage van de persoonlijke gegevens. Wijzigingen of een vraag naar verwijdering van gegevens kunnen worden doorgegeven via [email protected] . Bij een nieuwe inschrijving, zullen diezelfde gegevens wel opnieuw gevraagd worden. 

Voor vragen over ons privacybeleid kun je terecht bij [email protected] .